Zelfredzaamheid als norm maakt zwakkeren eenzaam

door Jet van Swieten

Het is de vraag of zelfredzaamheid, waarbij burgers meer dan voorheen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven, wel een werkbaar ideaal is. Zelfredzaamheid betekent in de praktijk dat ouderen bijvoorbeeld langer zelfstandig moeten blijven wonen en zelf hun huishouden en hulp moeten organiseren. Het betekent dat mensen met onzichtbare beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel en hun partners soms zwaar overvraagd worden. Dat betekent dat mensen die hulp nodig hebben, eerst in hun eigen netwerk moeten kijken of er iemand is die kan helpen; kinderen, vrienden, buren worden erop aangesproken de handen uit de mouwen te steken voor kwetsbare medemensen, zonder te bezien of mensen er fysiek, psychisch of in termen van beschikbare tijd, dit ook daadwerkelijk kunnen opbrengen. Ook al is mantelzorg geen verplichting, gemeenten en zorginstellingen voeren de druk op familie in sommige gevallen hoog op. Continue reading “Zelfredzaamheid als norm maakt zwakkeren eenzaam”

Advertenties

Gaan ziekenhuizen vallen? – Haal de markt uit de zorg

door Jet van Swieten

Wie een afgelopen week (31 oktober 2018) het Kamerdebat met de minister voor Medische Zorg Bruno Bruins heeft gevolgd, moet op zijn minst de koude rillingen over de rug zijn gelopen. In verband met het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, sprak deze minister over een stapel stenen. De mensen die het betreft – de patiënten, de ziekenhuismedewerkers, maar ook familie en mantelzorgers –, lijken even vergeten. De minister trok tijdens het debat in woord meermaals het boetekleed aan maar liet blijken dat de ziekenhuizen wat hem betreft als een baksteen kunnen vallen. Hij sprak van ‘kwalitatief goede zorg in de buurt’ maar vermeed termen als ‘goede ziekenhuiszorg’. Is het terecht als ik hieruit concludeer dat ziekenhuiszorg in de toekomst een schaars ‘product’ wordt en alleen nog bereikbaar voor mensen die kunnen beschikken over geld, een rijbewijs, een geschikte auto voor vervoer, of een uitstekend netwerk waarop iemand kan terugvallen om voor een behandeling gehaald en gebracht te worden. Het ziekenhuis in de buurt zal in de – nabije? – toekomst voor velen een schim zijn uit een ver verleden. Continue reading “Gaan ziekenhuizen vallen? – Haal de markt uit de zorg”

Zorgsysteem loopt vast in bureaucratie en overbelaste mantelzorgers

door Jet van Swieten

Sinds de invoering van het nieuwe zorgsysteem, waarbij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) op de schop zijn gegaan, wordt steeds duidelijker dat de zorg is vastgelopen in een woud van bureaucratie en is gebaseerd op aannames die in de praktijk anders blijken uit te pakken. Zo loopt het bijvoorbeeld bij Jeugdzorg totaal niet goed, waardoor kinderen te lang op noodzakelijke hulp moeten wachten. De zorg moet opnieuw op de schop.
Onlangs trokken drie Brabantse ouderenbonden met een brandbrief aan de bel over wat zij bestempelen als een ‘systeeminfarct’ rond huisvesting en zorg voor ouderen. Het Eindhovens Dagblad berichtte hierover. Continue reading “Zorgsysteem loopt vast in bureaucratie en overbelaste mantelzorgers”

Beroep op zelfredzaamheid niet in orde – pleidooi voor menswaardigheid

Onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kwalificaties die bij onze beleidsmakers en in de media als positieve eigenschappen worden gekarakteriseerd. Het zijn de eigenschappen die je nodig hebt om te kunnen slagen in het leven. Onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vormen de pijlers onder de participatiesamenleving zoals die nu wordt ingericht. Daarin is weinig ruimte voor het geluid van mensen die er niet zelf kunnen komen en een beroep moeten doen op de hulp en ondersteuning van een ander. Continue reading “Beroep op zelfredzaamheid niet in orde – pleidooi voor menswaardigheid”

Open brief Hugo Borst aanklacht tegen bureaucratie in de zorg

Bureaucratie in de zorg blijft de gemoederen bezighouden. Veel kostbare tijd zijn medewerkers in de zorg nu kwijt met het invullen van allerhande formulieren en papieren omwille van de illusie dat de kwaliteit van de zorg meetbaar kan zijn. De vraag is of een schriftelijke neerslag van wat op de werkvloer is voorgevallen wel voldoet als bewijs voor geleverde kwaliteit. Continue reading “Open brief Hugo Borst aanklacht tegen bureaucratie in de zorg”

Ondersteuning mantelzorg meer dan noodzakelijk

Dat goede ondersteuning van mantelzorg meer dan noodzakelijk is, blijkt steeds opnieuw. De afgelopen dagen kreeg ik een paar berichtjes onder ogen die tonen hoe uitvoering van beleid rond de gezondheidszorg ervoor verantwoordelijk is dat de druk op mantelzorgers steeds groter wordt. Continue reading “Ondersteuning mantelzorg meer dan noodzakelijk”