Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe in de media

Vandaag viel De Molenkruier in onze brievenbus. Wat leuk om dan te zien dat pagina 3 over vier kolommen meteen opent met een artikel over mijn boek Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe. Correspondent Naomi Wijling heeft er een prachtig stuk over geschreven. Dank je wel Naomi. Continue reading “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe in de media”

Advertenties

Sluipend de mantelzorg ingezogen – Een bewustwordingsproces – Column

door Jet van Swieten

Het proces van partner naar mantelzorger voor je partner – of van zoon/dochter naar mantelzorger voor je ouder – is in de meeste gevallen niet een waarvan je je direct bewust bent. Misschien zijn er uitzonderingen. Er zijn mensen die direct begrijpen dat zij aan het begin staan van een langdurige tijd, geld en energie rovende klus en hebben de tegenwoordigheid van geest direct maatregelen te nemen om de mantelzorg zo te organiseren dat zijzelf ontlast worden en rekening houden met het leven dat zij leiden, inclusief baan. Nog voordat het sociale netwerk uit elkaar dreigt te vallen zien zij de mogelijkheid mensen uit de omgeving in stelling te brengen om samen de klus te klaren. Dit is het ideale beeld dat voor ogen moet hebben gestaan bij de beleidsmakers, toen zij de participatiesamenleving in elkaar zetten. Continue reading “Sluipend de mantelzorg ingezogen – Een bewustwordingsproces – Column”

Misschien moet hij eens wat meer gaan doen – Goedbedoeld advies – column

door Jet van Swieten

Of het om een bemoediging gaat of juist om een schop onder de kont, zeker in de beginperiode kwam vaak het goedbedoelde advies binnen: ‘Misschien moet hij eens wat meer gaan doen.’ Het is een lekkere binnenkomer wanneer dit advies uitgaat naar iemand die kerngezond is en zijn dagen in ledigheid doorbrengt maar zo langzamerhand begint te klagen over een conditie die wat achterop begint te lopen. Inderdaad kan het dan best fijn zijn iets meer uit de stoel te komen. Een stuk lopen of fietsen, bewegen in de buitenlucht zijn een fantastisch medicijn tegen allerlei welvaartskwaaltjes. Zo lang er geen belemmeringen in de weg zitten, kun je eindeloos variëren in soorten activiteiten om het luie zweet kwijt te raken. Wie gezond is, heeft daar zeker baat bij.

Continue reading “Misschien moet hij eens wat meer gaan doen – Goedbedoeld advies – column”

PERSBERICHT: Nieuw verschenen:

Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe – Notities uit een leven naast NAH

Onlangs verscheen het boek Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe – Notities uit een leven naast NAH van de Nieuwegeinse schrijver en publicist Jet van Swieten. Het boek omvat een reeks observaties die zij – op persoonlijke en soms humorvolle wijze – optekende uit het dagelijks leven met haar door een herseninfarct getroffen partner. Haar notities bewerkte zij tot herkenbare verhalen waarin mensen die leven in een vergelijkbare situatie zichzelf weerspiegeld zien. De open wijze waarmee zij het onderwerp aanpakt, maakt de verhalen – die soms lezen als fictie – toegankelijk voor een breed publiek. ‘Een open gesprek over niet-aangeboren hersenletsel [NAH] en de onzichtbare beperkingen als gevolg daarvan, ligt nog altijd in de taboe-sfeer,’ aldus Jet van Swieten. ‘Veel partners ervaren dat als een gemis aan steun en troost bij verlies.’ Een op de vier mensen in Nederland heeft een hersenaandoening; jaarlijks lopen 140.000 mensen op een of andere manier hersenletsel op waarvan er 40.000 blijvende beperkingen (zichtbaar en onzichtbaar) ervaren. Tien jaar geleden maakte haar partner vlak na zijn vijftigste verjaardag van het ene moment op het andere een raadselachtige persoonlijkheidsverandering door. Ineens was hij een kwetsbaar mens met meerdere beperkingen die onzichtbaar bleven voor de buitenwereld. Wat zij samen meemaakten was nauwelijks bespreekbaar. ‘Met dit boek wil ik duidelijk maken dat een leven waarin dit speelt, letterlijk op zijn kop staat; een leven waarin je blijvend op zoek bent naar evenwicht. Er met anderen over kunnen spreken, helpt bij het leren omgaan met de nieuwe situatie.’ Continue reading “PERSBERICHT: Nieuw verschenen:”

Accepteren? Nou nee – Opnieuw leren leven met het avontuur dat NAH heet

door Jet van Swieten

Of het op toeval berust of niet, steeds vaker kom ik artikelen tegen of recensies van boeken die gaan over de verdrietige kant van het leven. Ze gaan over ziekte, verlies en rouw. Ze gaan over de kant van het leven die we allemaal graag zouden willen wegstoppen. We hebben er nooit mee om leren gaan, met de emoties waarmee verlies nou eenmaal gepaard gaat. Dat maakt ons eigenlijk ongeschikt voor rouw. We kunnen het niet handelen en lopen er het liefst voor weg. En dat terwijl partners – mantelzorgers – van iemand die te maken heeft met de beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, er met onze neus bovenop staan en er maar mee moeten zien te leven. Dit geldt uiteraard ook voor mensen van wie de partner op enige andere manier met de neus op het leven en zijn ellende wordt gedrukt. Continue reading “Accepteren? Nou nee – Opnieuw leren leven met het avontuur dat NAH heet”

Hij heeft geluk gehad – kwestie van definitie – Column

door Jet van Swieten

Een van de meest pakkende bemoedigingen die ik – tien jaar nadat mijn partner onzichtbare beperkingen opliep bij niet-aangeboren hersenletsel als gevolg van een herseninfarct – nog altijd ontvang, is met stip: ‘Hij heeft geluk gehad.’ Zeker in de eerste jaren na het infarct kwam dit bij mij nogal kwetsend binnen. De uitspraak toonde feilloos aan hoe weinig inlevingsvermogen en begrip mijn gesprekspartners moesten hebben over niet-aangeboren hersenletsel in het algemeen en over zijn beperkingen in het bijzonder. Het was een teken van ontkenning die in plaats van de bedoelde bemoediging, mij met het gevoel achterliet in de steek gelaten te worden. De uitspraak voelde als een regelrechte dooddoener die liefst meteen moest worden rechtgezet. Maar de gesprekspartner tegenover mij had allang een conclusie getrokken. Daar kon mijn uitleg geen verandering in brengen. Continue reading “Hij heeft geluk gehad – kwestie van definitie – Column”