Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 198

Kan het zijn dat het leven ons begint in te halen? Dat hij en ik zo traag zijn geworden dat de gebeurtenissen ons voorafgaan? Dat is beslist wel eens anders geweest. Jarenlang was het zo bepaald dat wij aan de gebeurtenissen vooraf gingen. Dat de gebeurtenissen voorvielen als wij juist onze hielen hadden gelicht. Misschien hebben hij en ik iets te veel van onze vaart verloren. Misschien heeft de tijd besloten te versnellen. Continue reading “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 198”

Advertenties

Een partner met niet-aangeboren hersenletsel – keihard werken

In het artikel NAH – Hoe zit het met het welzijn van de partner? besprak ik de uitkomst van twee onderzoeken naar het welzijn van partners van mensen die zijn getroffen door een beroerte. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat de partner van een getroffene fysiek, mentaal maar ook wat betreft algemeen welbevinden, na zeven jaar nog steeds laag scoort. Die score gaat onmiddellijk verder omlaag als de getroffene achteruit gaat. Het is zelfs zo dat naarmate de tijd verstrijkt, de klachten bij de partners toenemen. De sociale steun is na verloop van tijd verminderd en er is een blijvend verstoord evenwicht in de relatie met de getroffen partner. Alle reden dus waarom het welzijn van de partner, zowel fysiek als mentaal, achterop raakt. Continue reading “Een partner met niet-aangeboren hersenletsel – keihard werken”

Uit het archief: Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 59

In onze huiskamer is vanmorgen opnieuw een moord gepleegd. De vierde binnen drie dagen, als ik goed heb geteld. En hij kijkt ernaar, onbewogen, zoals hij onbewogen kijkt wanneer hij zijn bril terugvindt op zijn hoofd of een glas versgeperste sinaasappelsap in het kastje ziet staan naast de glazen die schoongewassen op vulling wachten. Continue reading “Uit het archief: Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 59”

Gezocht: sociale omgang – hersenletsel geen bezwaar #3

Op het weblog Love your life van Kesty vond ik een blog dat helemaal aansluit op de twee vorige afleveringen van Gezocht: sociale omgang – hersenletsel geen bezwaar. In het artikel Gezocht: sociale omgang – hersenletsel geen bezwaar #1 kwam ter sprake wat er nodig is om iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en zijn partner in de sociale omgang te benaderen. Kun je gewoon iets leuks vertellen over jezelf? Het antwoord is ja. In het tweede artikel Gezocht: sociale omgang – hersenletsel geen bezwaar #2 vroeg ik me af of je als getroffene en partner wel iets kan en mag zeggen over de beperkingen in je leven, zonder de ander tegen het hoofd te stoten. Natuurlijk is het antwoord ja. Wanneer mensen in het sociaal verkeer belangstelling voor elkaar hebben, dan mag het niet uitmaken of er verdriet is en of er beperkingen zijn. Het getuigt van wederzijds respect elkaars noden en behoeften te vertalen in een manier van omgaan met elkaar, die voor alle partijen bevredigend is. Continue reading “Gezocht: sociale omgang – hersenletsel geen bezwaar #3”

Gezocht: sociale omgang – hersenletsel geen bezwaar #2

In het artikel Gezocht: sociale omgang – hersenletsel geen bezwaar #1 kwam ter sprake wat er nodig is om iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en zijn partner in de sociale omgang te benaderen. Kun je gewoon iets leuks vertellen over jezelf? Dat je het risico loopt erbij aanwezig te zijn als de getroffene in tranen uitbarst, is natuurlijk vervelend en confronterend. Andere complicaties bij de communicatie te ervaren, is dat evenzeer. Met een beetje goede voorbereiding kom je daar wel uit en kun je een boeiende ontmoeting tegemoet zien. Hoe kun je je op een dergelijk bezoek voorbereiden. Het is handig je goed te realiseren wat de getroffene en de partner doormaken. Waar je het niet weet, kun je hun open vragen stellen. Continue reading “Gezocht: sociale omgang – hersenletsel geen bezwaar #2”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 196 

– Je kunt hier van de vloer eten.
In huize de Onbestorven Weduwe ligt genoeg om het spreekwoordelijke weeshuis mee te voeden. Niet gek met een keukenprins in huis die dapper de strijd aangaat met het voedsel dat voorhanden is, terwijl de regie hem regelmatig ontvliegt. Continue reading “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 196 “