Is het mogelijk het oude verwachtingspatroon te doorbreken?

Nu het negen jaar geleden is dat mijn vriend en echtgenoot voor een tweede keer werd getroffen door een herseninfarct is de vraag gerechtvaardigd of het mogelijk is het oude verwachtingspatroon te doorbreken dat ten aanzien van zijn functioneren nog steeds leeft bij sommige mensen binnen onze sociale omgeving. De meesten zijn in staat gebleken om in ieder geval open te staan voor de veranderingen die zich in ons leven hebben voorgedaan en te luisteren naar eventuele aanvullende informatie. Uitleg is nogal eens nodig wanneer zijn capaciteiten worden overschat. Hij komt gemakkelijk over als iemand die wel voor zichzelf kan zorgen. Dat zijn onzichtbare beperkingen zijn functioneren in de weg zitten, is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Fijn als hij dan de ruimte krijgt te vertellen hoe het werkelijk zit; wat mensen wel en niet van hem mogen verwachten. Continue reading “Is het mogelijk het oude verwachtingspatroon te doorbreken?”

Advertenties

Herstel na beroerte – willen en kunnen zijn twee verschillende dingen

Op de vraag of volledig herstel na een beroerte mogelijk is, zijn net zo veel antwoorden mogelijk als er getroffenen zijn. Geen twee getroffenen zijn gelijk. Hun vorderingen in herstel naast elkaar leggen is als het vergelijken van appels met peren. Continue reading “Herstel na beroerte – willen en kunnen zijn twee verschillende dingen”

Planning overhoop, hoofd in de knoop

Speciaal voor NAH Verborgen kopzorgen maakte Marc Commandeur onder de titel Leren een mooie gastcolumn. Om het stuk te schrijven trok hij alle registers open. Het resultaat is ernaar. Wat heb ik een ontzag voor de manier waarop dit stuk bij hem tot stand moet zijn gekomen. In de eerste plaats komt zijn passie voor schrijven heel goed naar voren. Daarnaast viel mij de behendigheid op waarmee hij mijn verzoek een gastcolumn te schrijven, ondanks zijn hersenletsel, wist te integreren in zijn programma. Niet vreemd dat hij in de gastcolumn juist dat stukje van zijn leven benoemt. Continue reading “Planning overhoop, hoofd in de knoop”

De tien best gelezen artikelen van het afgelopen jaar op een rij

De overgang naar een nieuw jaar is er altijd een van terugblikken en vooruitkijken. je wordt om de oren geslagen met allerlei lijstjes. Deze keer ga ik daar nu eens lekker aan meedoen. Het voordeel van zo’n lijstje is, dat er een overzicht ontstaat van de onderwerpen waarover jullie graag lezen. De tien artikelen die jullie het belangrijkst vonden om aan te klikken, te lezen en zelfs te delen, komen hier allemaal aan bod, te beginnen bij nummer tien.
Continue reading “De tien best gelezen artikelen van het afgelopen jaar op een rij”

Acute zorg na beroerte verbeterd – nazorg bij NAH behoeft verbetering

De acute zorg voor mensen met een beroerte is volgens oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom Guus Schrijvers sterk verbeterd. Dit schrijft hij in Medicalfacts. Hij stelt dat ook de revalidatie na de CVA veel sneller is geworden, waardoor getroffenen minder lang in een revalidatiecentrum verblijven. Continue reading “Acute zorg na beroerte verbeterd – nazorg bij NAH behoeft verbetering”

Negen valkuilen van beperkt ziekte-inzicht en zelfoverschatting

door Jet van Swieten

Beperkt ziekte-inzicht en zelfoverschatting zijn de meest ingewikkelde van de onzichtbare beperkingen bij niet-aangeboren hersenletsel. Het is moeilijk te herkennen en de partner heeft veel tact nodig om ermee om te kunnen gaan. Het gaat er hierbij om dat de getroffene zelf niet kan inschatten welke invloed het letsel heeft op zijn functioneren. Continue reading “Negen valkuilen van beperkt ziekte-inzicht en zelfoverschatting”