Privacyverklaring NAH Verborgen Kopzorgen

NAH Verborgen Kopzorgen, gevestigd aan Berkstraat 31 3434 CC Nieuwegein, respecteert de privacy van al haar relaties en bezoekers van de website en draagt ervoor zorg dat persoonlijke informatie die u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. NAH Verborgen Kopzorgen gebruikt verstrekte gegevens alleen met als doel u te informeren over onderwerpen die de site betreffen en om de kwaliteit van de site te verbeteren. Alleen diegenen die zich via de website hiervoor hebben aangemeld, kunnen deze informatie ontvangen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan is NAH Verborgen Kopzorgen verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. NAH Verborgen Kopzorgen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Privacyfunctionaris
J. van Swieten is de Functionaris Gegevensbescherming van NAH Verborgen Kopzorgen. Zij is te bereiken via nahverborgenkopzorgen@gmail.com; website: https://nahverborgenkopzorgenblog.wordpress.com; telefoon: 030-6019144

Persoonsgegevens die wij verwerken
NAH Verborgen Kopzorgen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– e-mailadres
– Uw reactie online of via e-mail

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nahverborgenkopzorgen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

NAH Verborgen Kopzorgen verwerkt verstrekte gegevens op de volgende wijze:
– U meldt zich aan als volger van de site; u reageert op een gepubliceerd artikel; u reageert via e-mail.
– Met uw reactie op een artikel op de website, geeft u toestemming de reactie te publiceren. De redactie van de site bepaalt of de reactie al dan niet wordt gepubliceerd.
– Uw persoonlijke gegevens slaan wij niet langer op dan de door u gewenste termijn. Wanneer u zich uitschrijft, zijn uw gegevens direct uit het systeem verwijderd.
– Wanneer wij u aanbiedingen willen doen of u via een nieuwsbrief op de hoogte willen houden, zullen wij eerst uw toestemming daarom vragen.
– Uw gegevens en kunnen worden aangewend voor statistische doeleinden om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
– Uw privacy wordt te allen tijde gewaarborgd.
– Onze website slaat geen gegevens van bezoekers op anders dan gegevens die volgers en bezoekers met toestemming verstrekken, hetzij via reacties, hetzij via aanmelding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verstrekte persoonsgegevens gebruikt NAH Verborgen Kopzorgen om u het volgen van de site mogelijk te maken. Daarnaast gebruikt NAH Verborgen Kopzorgen gegevens om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Volgers van de site van NAH Verborgen Kopzorgen kunnen zich te allen tijde afmelden. Daarmee zijn hun gegevens direct uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
NAH Verborgen Kopzorgen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Reacties die u plaatst, zijn openbaar. U kunt te allen tijde een verzoek tot verwijdering doe bij NAH Verborgen Kopzorgen. Wij geven zo snel mogelijk gevolg aan uw verzoek, in ieder geval binnen een termijn van ten hoogste vier weken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De site van NAH Verborgen Kopzorgen maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies van social media. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NAH Verborgen Kopzorgen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag of locatie bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. NAH Verborgen Kopzorgen kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze sites gebruik maakt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NAH Verborgen Kopzorgen neemt bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische maatregelen genomen om misbruik en onbevoegde toegang te voorkomen. Daarnaast maken wij gebruik van de techniek die WordPress.com biedt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NAH Verborgen Kopzorgen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nahverborgenkopzorgen@gmail.com.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NAH Verborgen Kopzorgen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.