Lezingen en workshops

Over de onzichtbare beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel in het algemeen en de misvattingen die hierover kunnen ontstaan in het bijzonder, geef ik lezingen en workshops. Als ervaringsdeskundige partner van iemand die te maken heeft met die onzichtbare beperkingen, heb ik ondervonden hoe het is om hiermee om te gaan. Misvattingen kunnen zorgen voor het overvragen van de getroffenen. De gevolgen die dat voor hem heeft, hebben hun weerslag ook op de partner en het gezin. Door middel van lezingen en workshops wil ik samen met u op zoek naar structurele oplossingen waarmee de extra belasting die de misvattingen met zich meebrengen kan worden beperkt.

Voor meer informatie: