Acute zorg na beroerte verbeterd – nazorg bij NAH behoeft verbetering

De acute zorg voor mensen met een beroerte is volgens oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom Guus Schrijvers sterk verbeterd. Dit schrijft hij in Medicalfacts. Hij stelt dat ook de revalidatie na de CVA veel sneller is geworden, waardoor getroffenen minder lang in een revalidatiecentrum verblijven. Continue reading “Acute zorg na beroerte verbeterd – nazorg bij NAH behoeft verbetering”

Advertenties

Chronische vermoeidheid – de accu blijft leeg

Vertellen over de beperkingen waar wij tegenaan lopen, is als lopen over een weg geplaveid met stoeptegels vol voorspelbare geluiden. Je hoeft maar even op een tegel te staan en er floept een standaard tekst uit. Het zijn van die bekende zinnen die je bijna kunt dromen. Wanneer ik vertel dat mijn door NAH getroffen vriend en echtgenoot chronisch moe is, krijg ik meestal terug: ‘Ik ben ook wel eens moe.’ Continue reading “Chronische vermoeidheid – de accu blijft leeg”

Zorg voor CVA-patiënten verbeterd : Nu nog zorg voor de mantelzorger

De zorg voor CVA-patiënten is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Met name in de eerste fase na een beroerte zijn de kansen op betere resultaten vergroot. Daarmee kunnen de gevolgen van een CVA, zoals een verlamming, worden beperkt. Nieuwe behandelmethoden en voortschrijdend inzicht liggen hieraan ten grondslag. Het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC), ziet mogelijkheden tot verbetering van de behandeling ook in de chronische fase, wanneer de getroffene uitgerevalideerd thuis komt. Continue reading “Zorg voor CVA-patiënten verbeterd : Nu nog zorg voor de mantelzorger”

Kunnen relaties de gevolgen van een beroerte aan?

‘Wist je dat 7 op de 10 relaties stranden na een beroerte?’ Dit gegeven zet InteractContour centraal tijdens de Europese Dag van de Beroerte, die morgen, 10 mei 2016, wordt gehouden om aandacht te geven aan beroerte, hoe die te herkennen en met welke gevolgen je te maken kunt krijgen. Dat het leven met een partner met niet-aangeboren hersenletsel als gevolg van een beroerten niet gemakkelijk is, is mij wel bekend. Tenslotte heb ik er dagelijks mee te maken. Continue reading “Kunnen relaties de gevolgen van een beroerte aan?”

Zelfredzaamheid als toverwoord

Zelfredzaamheid is een van de doelen die de participatiesamenleving heeft geformuleerd. Iedereen moet meedoen, iedereen moet mee kunnen komen, zodat mensen met een beperking ook weer passen in een arbeidzaam leven en het aanleren zelfstandig te wonen, zonder direct een beroep te hoeven doen op professionele hulp die wordt gefinancierd met overheidsmiddelen. Hulp en steun zoek je het liefst eerst in je directe omgeving, bij familie, vrienden of buren. Continue reading “Zelfredzaamheid als toverwoord”

Communicatie – lezen, schrijven, spreken en begrijpen met NAH

Bij communicatie komt het in de eerste plaats aan op taal. Met taal brengen we onze gedachten over door te spreken en te schrijven. Met een begrijpelijke formulering snapt de ontvanger wat je wil zeggen. Kunnen lezen is onmisbaar om geschreven gedachten van een ander te leren kennen en op waarde te schatten. Continue reading “Communicatie – lezen, schrijven, spreken en begrijpen met NAH”