Vijftien misvattingen en andere artikelen gebundeld

door Jet van Swieten

Een selectie van de artikelen van de website NAH Verborgen Kopzorgen is verschenen onder de titel Vijftien misvattingen en andere artikelen over NAH – (Samen) leven met onzichtbare beperkingen. De artikelen zijn in een boek samengebracht omdat daar veel vraag naar was. Natuurlijk is het veelgelezen artikel Vijftien misvattingen over mensen met niet-aangeboren hersenletsel erin opgenomen. Doorgaan met het lezen van “Vijftien misvattingen en andere artikelen gebundeld”

Lezen om troost te vinden bij overweldigende emoties en verdriet – recensie

door Jet van Swieten

Het lezen van literatuur – romans en poëzie – draagt bij aan het empathisch vermogen. Wie leest, blijkt beter in staat zich in te leven in een ander. Zo luidt de conclusie van Amerikaanse onderzoekers van The New School. De onderzoekers maakten een vergelijking tussen het lezen van een boek van Tsjechov en het lezen van boeken met een minder literair gehalte. De conclusie was dat de karakters in literatuur meer gelaagd zijn dan die in fictie van mindere literaire kwaliteit, waarin de personages zich meer voorspelbaar gedragen. Zo kun je je met literatuur beter inleven in de persoon en in het verhaal. De vraag blijft staan of empathische mensen meer literatuur lezen dan mensen met minder empathisch vermogen, want ook die conclusie is mogelijk. Het gaat om een onderzoek uit 2013. Hoe ver men inmiddels is met vervolgonderzoek is onduidelijk. Doorgaan met het lezen van “Lezen om troost te vinden bij overweldigende emoties en verdriet – recensie”

Mooie recensie voor Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe

door Jet van Swieten

De trouwe lezer van dit blog zal wel hebben gemerkt, dat de verschijningsfrequentie van de stukken die ik publiceer fors is gereduceerd. Dat wil niet zeggen dat er niets meer op schrijfgebied te verwachten is. Achter de schermen gaat het schrijven gewoon door, hoewel ik even iets minder publiceer. Doorgaan met het lezen van “Mooie recensie voor Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe”

Wat betekent kunst voor de gezondheid

door Jet van Swieten

Dat meer bewegen goed is voor de gezondheid, is zo langzamerhand wel bekend. Minimaal een half uur wandelen per dag is goed tegen hart- en vaatziekten en maakt fit. Dat heeft uitwerking op het lichaam, maar zeker ook op het brein. Dat ook kunst goed is voor de gezondheid, is misschien nieuw. Het is bekend dat kijken naar kunst een positieve uitwerking heeft op mensen met dementie en hersenletsel. Nu blijkt ook het maken van kunst een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid en de gezondheidszorg. Neuroloog Bas Bloem, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen vindt dat bezuinigingen op kunst en cultuur een negatieve invloed hebben op de volksgezondheid. Hoewel dit de huidige tendens is, net als de twijfel die er door beleidsmakers steeds openlijker wordt geuit over het nut van kunst en cultuur – kunst is een ‘linkse’ hobby – vindt hij dat de samenleving meer geld ervoor moet vrijmaken. Doorgaan met het lezen van “Wat betekent kunst voor de gezondheid”

Bundeling artikelen NAH Verborgen Kopzorgen verschijnt binnenkort

door Jet van Swieten

Er wordt op dit moment hard aan gewerkt maar binnenkort is het resultaat daar. Als het goed is verschijnt nog deze maand op veler verzoek een bundeling van de artikelen van dit blog onder de veelzeggende titel Vijftien misvattingen en andere artikelen over NAH. Met als ondertitel (Samen) leven met onzichtbare beperkingen – een selectie uit NAH Verborgen Kopzorgen. Uiteraard is het artikel Vijftien misvattingen over mensen met niet-aangeboren hersenletsel er in zijn geheel in opgenomen. Doorgaan met het lezen van “Bundeling artikelen NAH Verborgen Kopzorgen verschijnt binnenkort”