De economie van liefdewerk – mantelzorg is goud waard

door Jet van Swieten

Naar aanleiding van een reactie op mijn artikel Zelfredzaamheid als toverwoord, werd ik nieuwsgierig naar de economische waarde van mantelzorg. Wat is de bijdrage van onbetaalde zorg aan langdurig zieken aan de Nederlandse economie. Met andere woorden, wat houdt de samenleving – of de overheid – over aan het aantal verrichte uren mantelzorg. Kortom: hoe waardevol is het werk van mantelzorgers.

Doorgaan met het lezen van “De economie van liefdewerk – mantelzorg is goud waard”

Dilemma: na NAH alles bij het oude laten? – Veranderende verhoudingen

door Jet van Swieten

Je leefwijze aanpassen aan de veranderingen waarmee het niet-aangeboren hersenletsel (NAH) van je partner gepaard gaat, is niet iets wat zomaar zonder slag of stoot verloopt. Je leefde een leven dat tevreden stemde en ineens is daar dan een gebeurtenis die ervoor zorgt dat alles even stilstaat. Je begint te handelen op een soort automatische piloot en beseft helemaal niet dat vanaf dat moment alles anders is. Alles wat je doet staat in het teken van herstel en wederopbouw. De hoop leeft dat er wel weer een terugkeer naar normaal komt. Hoe langer het terug naar normaal uitblijft, hoe meer het inzicht landt dat een terugkeer naar het oude leven te veel gevraagd is. Alle verhoudingen kantelen, zowel binnen het gezin als daarbuiten. Doorgaan met het lezen van “Dilemma: na NAH alles bij het oude laten? – Veranderende verhoudingen”

Dubbelrol in het theater dat Hersenletsel heet – Mantelzorger en partner tegelijk

Het komt regelmatig voor dat ik mijn door niet-aangeboren hersenletsel getroffen partner vermanend moet toespreken. Dat voelt soms alsof je een moeder bent van een kind dat zijn grenzen uitprobeert en daar ver overheen is gegaan. Hij kijkt mij dan met van die grote onschuldige ogen aan en verzekert mij ervan dat hij er niets aan kan doen. De oorzaak van zijn gedrag ligt altijd buiten hemzelf, vaak bij iets of iemand anders. Doorgaan met het lezen van “Dubbelrol in het theater dat Hersenletsel heet – Mantelzorger en partner tegelijk”

Partners van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

door Jet van Swieten

Hersenletsel heb je nooit alleen. Altijd treft het ook de huisgenoten, de gezinsleden en de partner van een getroffene. Het leven in een gezin dat te maken krijgt met hersenletsel verandert erdoor. Soms zijn die veranderingen groot. Er komt veel tegelijkertijd af op de partner. Verschillende beperkingen bemoeilijken het dagelijks functioneren op diverse niveaus. Doorgaan met het lezen van “Partners van mensen met niet-aangeboren hersenletsel”

Netwerken mag niet in opportunisme ontaarden – Column

door Jet van Swieten

Het is vast een open deur maar het kan geen kwaad het nog eens op te schrijven. Zonder uitzondering heeft ieder mens andere mensen nodig. We leven allemaal in sociale verbanden, niemand uitgezonderd. Om aan ons voedsel te komen, hebben we toch voedselproducenten nodig; landbouwers en groentetelers. Voor werk zijn we afhankelijk van een werkgever of een opdrachtgever – of van een overheid –, zodat het voedsel betaald kan worden. We leven in buurten, naast mensen, een postbezorger brengt post, vuilnismannen halen ons afval op enzovoort. We leven allemaal ergens in verbinding met anderen – met het sociaal netwerk het meest nabij – in familie- of gezinsverband, in clubverband en binnen vriendengroepen. Toch beschikt niet iedereen over een sterk sociaal netwerkt. Ouderen en mensen met een beperking zien hun netwerk juist krimpen, met eenzaamheid tot gevolg. Doorgaan met het lezen van “Netwerken mag niet in opportunisme ontaarden – Column”