Lezen om troost te vinden bij overweldigende emoties en verdriet – recensie

door Jet van Swieten

Het lezen van literatuur – romans en poëzie – draagt bij aan het empathisch vermogen. Wie leest, blijkt beter in staat zich in te leven in een ander. Zo luidt de conclusie van Amerikaanse onderzoekers van The New School. De onderzoekers maakten een vergelijking tussen het lezen van een boek van Tsjechov en het lezen van boeken met een minder literair gehalte. De conclusie was dat de karakters in literatuur meer gelaagd zijn dan die in fictie van mindere literaire kwaliteit, waarin de personages zich meer voorspelbaar gedragen. Zo kun je je met literatuur beter inleven in de persoon en in het verhaal. De vraag blijft staan of empathische mensen meer literatuur lezen dan mensen met minder empathisch vermogen, want ook die conclusie is mogelijk. Het gaat om een onderzoek uit 2013. Hoe ver men inmiddels is met vervolgonderzoek is onduidelijk. Doorgaan met het lezen van “Lezen om troost te vinden bij overweldigende emoties en verdriet – recensie”

Dromen over een toekomst zonder NAH

door Jet van Swieten

Onlangs werd mij de vraag gesteld of ik er wel eens over nadenk hoe het leven er had uitgezien als mijn getroffene geen hersenletsel had opgelopen; of ik daarover fantaseer. Over het antwoord op die vraag was ik meteen heel zeker. Zijn NAH kwam in ons leven op een sleutelmoment. We waren allebei net vijftig geworden en waren in diezelfde periode 25 jaar getrouwd. Onze kinderen waren de deur uit. Het was zo’n episode in het leven waarop je gaat nadenken over wat je met de rest daarvan wil doen. Meer tijd voor elkaar, meer tijd om samen mooie dingen te doen en nog veel te ondernemen. Doorgaan met het lezen van “Dromen over een toekomst zonder NAH”

Laten we het eens opnieuw doen – opnieuw leren leven met NAH – Column

door Jet van Swieten

Laatst kwam ik de zinsnede ‘opnieuw leren leven’ weer eens tegen; natuurlijk in verband met de onzichtbare beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook ik gebruik die term regelmatig om te omschrijven dat er bij NAH sprake is van een breuk in de levenslijn en er veranderingen nodig zijn om het leven weer op te kunnen pakken. Zo opgeschreven lijkt ‘opnieuw leren leven’ een bijna natuurlijk gegeven waarvoor je even moeite moet doen. Als je het goed doet, dan heb je ook wat. Als je de slag te pakken hebt, kun je zo weer door. Doorgaan met het lezen van “Laten we het eens opnieuw doen – opnieuw leren leven met NAH – Column”

De combinatie onzichtbare beperkingen bij NAH en werk niet altijd even gelukkig

door Jet van Swieten

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en werken blijkt een ongelukkige combinatie. Bijzonder hoogleraar Arbeid en revalidatie Coen van Bennekom denkt dat het arbeidspotentieel van mensen met niet-aangeboren hersenletsel onvoldoende wordt benut. Dit valt te lezen in een artikel dat onlangs verscheen in Mijn gezondheidsgids. Deels is dit gelegen in de beperkingen die NAH met zich meebrengt. Voor een ander deel heeft dit te maken met gebrek aan kennis bij de omgeving van de getroffene. De werkomgeving is veelal niet in staat de condities te scheppen die nodig zijn om iemand met niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen bij een terugkeer naar werk. Doorgaan met het lezen van “De combinatie onzichtbare beperkingen bij NAH en werk niet altijd even gelukkig”

Boek Uit het dagboek van een Onbestorven blijft reacties oproepen

door Jet van Swieten

Veel mooie reacties mocht ik ontvangen na het verschijnen van mijn boek Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe en de krantenartikelen, zoals in De Molenkruier en AD/UN, die daarop volgden. In het boek heb ik situaties opgetekend uit een leven naast een partner met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en de onzichtbare beperkingen als gevolg daarvan. Een van de eerste reacties kwam van een geriatrisch wijkverpleegkundige. Zij nam het boek in haar handen en riep direct: “Wat een toepasselijke titel.” Voor mij een mooi compliment. Vooral mooi omdat haar woorden mij bevestigden dat partner zijn van iemand met niet-aangeboren hersenletsel ook betekent je partner kwijt te zijn geraakt; levend verlies. Doorgaan met het lezen van “Boek Uit het dagboek van een Onbestorven blijft reacties oproepen”