Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019

Advertenties

Lezen om troost te vinden bij overweldigende emoties en verdriet – recensie

door Jet van Swieten

Het lezen van literatuur – romans en poëzie – draagt bij aan het empathisch vermogen. Wie leest, blijkt beter in staat zich in te leven in een ander. Zo luidt de conclusie van Amerikaanse onderzoekers van The New School. De onderzoekers maakten een vergelijking tussen het lezen van een boek van Tsjechov en het lezen van boeken met een minder literair gehalte. De conclusie was dat de karakters in literatuur meer gelaagd zijn dan die in fictie van mindere literaire kwaliteit, waarin de personages zich meer voorspelbaar gedragen. Zo kun je je met literatuur beter inleven in de persoon en in het verhaal. De vraag blijft staan of empathische mensen meer literatuur lezen dan mensen met minder empathisch vermogen, want ook die conclusie is mogelijk. Het gaat om een onderzoek uit 2013. Hoe ver men inmiddels is met vervolgonderzoek is onduidelijk. Continue reading “Lezen om troost te vinden bij overweldigende emoties en verdriet – recensie”

Zorgsysteem loopt vast in bureaucratie en overbelaste mantelzorgers

door Jet van Swieten

Sinds de invoering van het nieuwe zorgsysteem, waarbij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) op de schop zijn gegaan, wordt steeds duidelijker dat de zorg is vastgelopen in een woud van bureaucratie en is gebaseerd op aannames die in de praktijk anders blijken uit te pakken. Zo loopt het bijvoorbeeld bij Jeugdzorg totaal niet goed, waardoor kinderen te lang op noodzakelijke hulp moeten wachten. De zorg moet opnieuw op de schop.
Onlangs trokken drie Brabantse ouderenbonden met een brandbrief aan de bel over wat zij bestempelen als een ‘systeeminfarct’ rond huisvesting en zorg voor ouderen. Het Eindhovens Dagblad berichtte hierover. Continue reading “Zorgsysteem loopt vast in bureaucratie en overbelaste mantelzorgers”

Bundeling dagboeknotities

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe is online te bestellen

Van de reeks Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe is onlangs een bundel verschenen onder de titel Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – Notities van een leven naast NAH. Hierin staan herschreven stukken naast nieuwe bijdragen.
Meer informatie is te vinden via deze link.


PERSBERICHT: Nieuw verschenen:

Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe – Notities uit een leven naast NAH

Onlangs verscheen het boek Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe – Notities uit een leven naast NAH van de Nieuwegeinse schrijver en publicist Jet van Swieten. Het boek omvat een reeks observaties die zij – op persoonlijke en soms humorvolle wijze – optekende uit het dagelijks leven met haar door een herseninfarct getroffen partner. Haar notities bewerkte zij tot herkenbare verhalen waarin mensen die leven in een vergelijkbare situatie zichzelf weerspiegeld zien. De open wijze waarmee zij het onderwerp aanpakt, maakt de verhalen – die soms lezen als fictie – toegankelijk voor een breed publiek. ‘Een open gesprek over niet-aangeboren hersenletsel [NAH] en de onzichtbare beperkingen als gevolg daarvan, ligt nog altijd in de taboe-sfeer,’ aldus Jet van Swieten. ‘Veel partners ervaren dat als een gemis aan steun en troost bij verlies.’ Een op de vier mensen in Nederland heeft een hersenaandoening; jaarlijks lopen 140.000 mensen op een of andere manier hersenletsel op waarvan er 40.000 blijvende beperkingen (zichtbaar en onzichtbaar) ervaren. Tien jaar geleden maakte haar partner vlak na zijn vijftigste verjaardag van het ene moment op het andere een raadselachtige persoonlijkheidsverandering door. Ineens was hij een kwetsbaar mens met meerdere beperkingen die onzichtbaar bleven voor de buitenwereld. Wat zij samen meemaakten was nauwelijks bespreekbaar. ‘Met dit boek wil ik duidelijk maken dat een leven waarin dit speelt, letterlijk op zijn kop staat; een leven waarin je blijvend op zoek bent naar evenwicht. Er met anderen over kunnen spreken, helpt bij het leren omgaan met de nieuwe situatie.’ Continue reading “PERSBERICHT: Nieuw verschenen:”

Groot en klein verlies – gaat verdriet om verlies wennen

Hoe kun je gewend raken aan verlies? Is het wel mogelijk gewend te raken aan verlies? En als dat mogelijk is, hoe doe je dat dan? Die vragen blijven mij door het hoofd spelen omdat elke dag bij ons zijn verliesmomentjes kent. Continue reading “Groot en klein verlies – gaat verdriet om verlies wennen”