Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 221

door Jet van Swieten

Het is de nummering van een factuur die mij opvalt. Het is notabene april en hier weet een bedrijf mij notanummer 4 (2018004) voor te schotelen. Mag ik daaruit concluderen dat de onderneming dit jaar driemaal eerder een nota aan iemand heeft gepresenteerd? Mijn lief heeft zo zijn tegenwerpingen.
– Misschien heeft de nota het nummer vier omdat het april is.
– Misschien krijgt iedereen in april wel zo’n nummer.
Het wil er niet in dat een factuurnummer uniek moet zijn.
– Hij houdt natuurlijk op een lijst bij wie hij allemaal hetzelfde nummer heeft gegeven.
Aan vindingrijkheid geen gebrek. Continue reading “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 221”

Advertenties

Van participatiesamenleving naar wederkerigheid – meer visie op NAH gewenst

door Jet van Swieten

Wederkerigheid is het nieuwe woord waarmee bevlogen beleidsmakers de participatiemaatschappij een stapje verder willen brengen om zo de problemen van de toekomst te lijf te kunnen gaan. Uitgangspunt is de almaar duurder wordende zorg en tegelijkertijd het afnemen van het aantal werknemers in de zorg als gevolg van een schaarste aan zorgprofessionals. Als het aan Klaus Boonstra ligt, ‘moeten we het echt zelf doen,’ zo concludeert hij volgens de Leeuwarder Courant van 23 juni 2018 tijdens het Congres Fryslân giet fierder in Leeuwarden in de hoedanigheid van projectleider van een twee jaar durend onderzoek naar de zorg in Friesland. ‘Dit lossen we nooit alleen met de arbeidsmarkt op.’

Continue reading “Van participatiesamenleving naar wederkerigheid – meer visie op NAH gewenst”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 220 

door Jet van Swieten

In de loop der jaren heeft de kalender een andere betekenis gekregen. De dagen staan in een zekere volgorde, de seizoenen volgen hun natuurlijke loop. De nummering is alleen van belang als de agenda aangeeft dat erop gelet moet worden. De namen van dagen, de namen van maanden vormen een aaneengeregen ketting waaraan de uitzonderingen als kleine parels het sieraad vormen. Een verjaardag, een geboortedag, een tripje als museumbezoek en zo. Voor de rest is er de eenvormigheid die hij en ik invullen met hoogte- en dieptepunten, al naar gelang het zich voordoet. Continue reading “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 220 “

Lichaam en geest geen twee gescheiden dingen – Onzichtbare beperkingen ook fysiek

door Jet van Swieten

Onzichtbare beperkingen heb je in soorten en maten. Om er even een paar te noemen: chronische vermoeidheid, aandachts- en concentratieproblemen, geheugenstoornis, gedragsverandering, vertraagde verwerkingssnelheid, prikkelgevoeligheid, beperkt ziekte-inzicht en zelfoverschatting en meer. In veel gevallen komen ze niet alleen, maar zijn er meerdere tegelijk aanwezig. Het zijn beperkingen die voorkomen bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ze zijn aanwezig en maken het degene die het heeft en zijn omgeving soms aardig lastig. Met behulp van nieuw ingesleten gewoonten, is het mogelijk ermee te leren omgaan en ermee te leren leven. Dat wil niet zeggen dat de beperkingen weg zijn. Er zijn wat ezelsbruggetjes aangereikt die kunnen helpen. Welk ezelsbruggetje nodig is, verschilt van persoon tot persoon. Continue reading “Lichaam en geest geen twee gescheiden dingen – Onzichtbare beperkingen ook fysiek”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 219

door Jet van Swieten

Hij begin zijn weg te vinden in het doolhof van regelmaat. Vrolijk als altijd heeft hij nieuwe verantwoordelijkheden gevonden en veroverd. Een daarvan is de boodschap. Iedere dag opnieuw weet hij iets te bedenken wat nodig is; voor in de keuken, voor bij de koffie, voor bij de borrel. Hem doet het goed. Er is een doel in zijn leven, hij doet ertoe. Continue reading “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 219”

Dubbele emoties – wat doet dat met je – Column

door Jet van Swieten

In het artikel Groot en klein verlies – gaat verdriet om verlies wennen, viel het mij op dat het soms niet steeds mogelijk blijkt te zijn dat wat je voelt in overeenstemming is met hoe je reageert op een situatie die voortkomt uit het gedrag of een onhandigheid van je door niet-aangeboren hersenletsel getroffen partner. In het artikel omschreef ik het verschil tussen het grote verlies en het kleine verlies. Het grote verlies zit vooral in die zaken die je voorgoed bent kwijtgeraakt, te beginnen bij de getroffene zelf, die van karakter veranderd kan zijn. Hij is niet meer degene met wie je de relatie begon. Om het hersenletsel heen veranderen ook de mensen die je kende, verandert je sociale status en is er verlies van inkomen. Je bent eenzaam in je relatie. Er is alle reden regelmatig dit verdriet ernstig te nemen; zeker wanneer het besef zich op momenten aan je opdringt. In Partners van mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn veel van de problemen waar je tegenaan kan lopen, beschreven Continue reading “Dubbele emoties – wat doet dat met je – Column”