Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 61

In het gras waren de paardenbloemen tot pluizenbollen uitgegroeid. Eindelijk volwassen genoeg om aan de verspreiding van het zaad te beginnen. Hij plukte er een om mij zijn liefde te betuigen. Of ik maar even wilde blazen. Zachtjes blies ik de pluizen zonder uitzondering tegen zijn trui en broek. Continue reading “Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 61”

Advertenties

Vijftien misvattingen over mensen met niet-aangeboren hersenletsel

door Jet van Swieten

Bijna dagelijks kom je misvattingen tegen bij de communicatie met en over mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het zijn ondoordachte uitspraken en gemeenplaatsen – vaak in een bijzin gezegd – die eens te meer tonen hoe moeilijk het is te begrijpen hoe het leven van de getroffene is veranderd na een beroerte. Een gesprekspartner is zich er niet van bewust. Die heeft niet de intentie om te kwetsen; meestal zijn de uitspraken zelfs relativerend bedoeld, om de getroffene een hart onder de riem te steken.  Continue reading “Vijftien misvattingen over mensen met niet-aangeboren hersenletsel”

Even op adem komen – De microvakantie

Het zat er in de beginperiode niet in om even op adem te komen. De boog bleef gespannen door allerlei externe factoren die om aandacht vroegen; of liever schreeuwden. Er was geen tijd om ook maar even stil te staan bij hoe ik mij voelde nu het hersenletsel bij mijn door een herseninfarct getroffen partner blijvende gevolgen had. De eerste maanden waren moeilijk. Continue reading “Even op adem komen – De microvakantie”

Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 60

Hij en ik, wij hadden zojuist de fiets aan de kant gezet om ons boterhammetje te eten op het bankje langs de Geer. Aan de overkant spoedden auto’s zich over de Lange Meentweg en wat recreanten fietsten de brug over op zoek naar een volgend knooppunt. Continue reading “Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 60”

Het zal jou een zorg zijn – Tussen wal en schip

De nieuwe inrichting van zorgverlening, waarbij het grootste deel van de Awbz-zorg wordt overgeheveld naar gemeenten en wordt betaald uit de Wmo-pot, is niet waterdicht. Op het moment dat bij een patiënt problemen naar boven komen, die niet passen binnen de kaders van de wet, dreigt de patiënt tussen de wal en het schip te raken. Continue reading “Het zal jou een zorg zijn – Tussen wal en schip”

Ontwikkelingen rond zorg na beroerte – Veelbelovend

Gister was het de Europese Dag van de Beroerte. De Vereniging Hersenletsel besteedde op die dag op tal van plaatsen aandacht aan de beschadigende gevolgen van herseninfarcten en hersenbloedingen. In Utrecht hield prof. dr. Anne Meily-Visser op uitnodiging van patiëntenvereniging een voordracht over de actuele ontwikkelingen in de zorg, met aandacht voor samenwerking die moet leiden tot de beste voorlichting, zorg, behandeling en ondersteuning voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Continue reading “Ontwikkelingen rond zorg na beroerte – Veelbelovend”