Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 52

We hebben geraniums neergezet om ons achter te verschansen. Deze pelargonium, zoals zijn Latijnse naam luidt, is zo’n uitbundige, vrolijke plant, die veel meer vertegenwoordigt dan zijn imago doet vermoeden. De wereld voorbij de geranium is levenslustig en verre van grijs. Continue reading “Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 52”

Advertenties

Nieuwe regels zorgsysteem leiden naar doolhof

Het nieuwe zorgsysteem is een plek waarin veel mensen verdwalen. Aan het doolhof van regels is voor de mensen die ervan afhankelijk zijn soms geen touw meer vast te knopen. Zij lopen vast in regels, worden van het kastje naar de muur gestuurd of kunnen de hoge drempel naar de juiste zorg niet over. NOS radio 1 Journaal besteedde hier vanmorgen aandacht aan. Continue reading “Nieuwe regels zorgsysteem leiden naar doolhof”

Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 51 

Het boek viel met een punt bovenop mijn voet. Ik had het zien aankomen, wilde het met en ferme beweging van me af schoppen, maar het was al te laat. Het resultaat was een dikke wreef met een mooie blauwe plek erop, die uiteen viel in twee delen, een voorplat en een achterplat. Hij zag het gebeuren en zei tegen mij: “Een boekenbal is toch echt wat anders, hoor!”
© jvs

Hulp vragen, je moet het maar durven

Voor wie zijn zaakjes goed voor elkaar heeft, kan om hulp vragen aanvoelen als een zwaktebod. Je hebt immers altijd al je problemen zelf opgelost. Je kunt het zelf wel. Daar ben je mans genoeg voor. Bovendien leun je niet graag op een ander omdat het je afhankelijkheid vergroot. Ken je dat gevoel? Onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kwalificaties die bij onze beleidsmakers en in de media als positieve eigenschappen worden gekarakteriseerd. Het zijn de eigenschappen die je nodig hebt om te kunnen slagen in het leven. Onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vormen de pijlers onder de participatiesamenleving zoals die nu wordt ingericht. Daarin is weinig ruimte voor het geluid van mensen die er niet zelf kunnen komen en een beroep moeten doen op de hulp en ondersteuning van een ander. Continue reading “Hulp vragen, je moet het maar durven”

Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 50

Op zo’n heel gewone morgen, het klimaat gedroeg zich voorzomers, liet ik gezeten op een bankje in de stationshal van een middelgrote stad de forenzen aan mij voorbij vliegen. Hun voetstappen galmden geestdriftig op zoek naar de plek waaromheen hun bestaan moest zijn opgebouwd. Een enkele bleef even haken om door een raam naar buiten te kijken, koffie te bestellen of even te bellen.
Continue reading “Uit het dagboek van een onbestorven weduwe – 50”

Meer werkverzuim door participatiesamenleving

Het lijkt erop alsof de overheid zich met het instellen van de participatiesamenleving in haar eigen voet schiet. Het om het terugdringen van de zorgkosten ingestelde beleid waarbij een groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers – buren of familie – zorgt voor meer werkverzuim. Dit is te vinden in het rapport Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat dezer dagen verscheen. Onder meer de Volkskrant schrijft hierover.
Continue reading “Meer werkverzuim door participatiesamenleving”