Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 233

door Jet van Swieten

Om zichzelf van alles vrij te pleiten, heeft hij de grote wisseltruc uitgevonden. Het is zo’n manier om eigen vergissing te maskeren, zichzelf onfeilbaar te verklaren en mij een kopje kleiner te maken. Dat laatste is noodzakelijk om niet steeds in een onderliggende positie te verkeren wanneer het hoofd hem weer eens een streek levert. Zoals vandaag. Hij is zijn fietssleutel kwijt. Zijn fiets is op onverklaarbare wijze op slot geraakt. Hoe, dat weet hij niet. Normaal gesproken gaat zijn fiets, net als de mijne, meteen de garage in. Geen noodzaak om het slot te gebruiken. Continue reading “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 233”

Advertenties

Kunnen leunen op een netwerk weinig realistisch

door Jet van Swieten

Gemeenten mogen dan in het kader van de participatiewet bij een hulpvraag eerst willen verwijzen naar het netwerk van de hulpvrager, in de praktijk blijkt dat netwerk als bron van vrijwillige hulpverleners voor mensen met een beperking niet of nauwelijks zoden aan de dijk te zet. De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek deden er onderzoek naar. De uitkomsten van dat onderzoek zijn terug te vinden in het boek De verhuizing van de verzorgingsstaat. In 2015 werd als gevolg van de transitie in de zorg de uitvoering van de Awbz opgedeeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De beslissing over wie welke zorg krijgt, ligt sindsdien in handen van de gemeenten. Burgers die extra hulp en zorg nodig hebben, moeten aankloppen bij hun gemeente. Het werkt willekeur in de hand. Continue reading “Kunnen leunen op een netwerk weinig realistisch”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 232

door Jet van Swieten

Hoe vaak hij en ik het niet hebben gehoord:
– Ik vergeet ook wel eens wat.
Ja, de mensen die dat melden, hebben helemaal gelijk. Iedereen vergeet wel eens wat. Wij mensen zijn allemaal feilbaar, niet een uitgesloten. Dus moeten wij partners ook maar eens naar onszelf kijken. Wanneer je dagelijks aan het bijsturen bent, vergeet je wel eens dat het bijsturen een complicerende factor met zich meebrengt. De dagelijkse omkering van gebruiken zorgen voor nieuwe omkeringen die dan weer omgekeerd moeten worden. Kun je het nog volgen? Continue reading “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 232”

Planning is meer dan een agenda vullen

door Jet van Swieten

Het eerste waaraan we denken als we het woord planning horen, is waarschijnlijk de agenda. Het plannen van een afspraak, het prikken van een datum en het uitzoeken van een geschikt tijdstip zijn de punten waarop je dan let. Continue reading “Planning is meer dan een agenda vullen”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 231 

door Jet van Swieten

Is het een kwestie van gewenning? Ongetwijfeld vereist het eenrichtingsverkeer dat onze relatie in ogenblikken kenmerkt, een aanpassing. Ik spreek, hij reageert niet, ik spreek opnieuw of laat eens op vragende toon een ‘mmmm?’ vallen waar een korte stilte gebruikelijk is. Zo aandringen op reactie lijkt minder nadrukkelijk dan opmerkingen plaatsen die als verwijt zouden kunnen worden aangemerkt – of opgevat – maar is effectief. De harmonie blijft bewaard; er is contact. Het is een handige omgangsvorm, zeker wanneer zoiets gebeurt in een boekwinkel waar ik mijn zinnen heb gezet op de bakken met boeken die met vijftig procent korting de winkel uit gaan. Boven, bij Van der Velde in Groningen bijvoorbeeld. Continue reading “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 231 “

Nieuwegeins Peil 2018

Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe wordt op donderdag 27 september 2018 gepresenteerd tijdens het jaarlijkse schrijversfeest dat de Nieuwegeinse bibliotheek viert onder de noemer Nieuwegeins Peil. Een mooie gelegenheid om het boek en de schrijfster Jet van Swieten te leren kennen. Continue reading “Nieuwegeins Peil 2018”