Op alle artikelen van deze website rust copyright. Niets van deze pagina mag zonder mijn uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming worden gekopieerd en verspreid. Dat geldt voor de titel van de pagina en voor de inhoud van de gehele website. Wil je iets delen via social media, gebruik dan altijd een link naar deze pagina. Wil je iets citeren, dat mag alleen met bronvermelding en een link naar het artikel. Voor het overnemen van grote delen van een artikel of het gehele artikel geldt dat eerst uitdrukkelijk schriftelijke toestemming gevraagd moet worden.

Bronnen van onzekerheid – zelfvertrouwen voor NAH-partner

door Jet van Swieten

Leren omgaan met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel – of dit nu door een cva of door een andere oorzaak is ontstaan – kan behoorlijk onzeker maken. De veranderingen die een getroffene doormaakt wanneer onzichtbare beperkingen aan de oppervlakte komen, zijn onverwacht. Ze geven misschien niet meteen aanleiding te denken dat het iets te maken heeft met het hersenletsel. Ermee leren omgaan is een langdurig proces en wennen doet het nooit. Het zelfvertrouwen van partners kan dan ook flinke deuken oplopen. Toch is doortastend optreden vereist. Leg die onzekerheid maar aan de kant en word je eigen expert. Doorgaan met het lezen van “Bronnen van onzekerheid – zelfvertrouwen voor NAH-partner”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 275

door Jet van Swieten

Zijn vastberaden landing op de rug van de terrasstoel komt hem meteen op een vooroordeel te staan.
– Daar heb je weer zo’n mus, schampert hij.
Hij kent zulk soort mussen van de terrassen in plaatsen als Giethoorn, waar ze – met gonzende vleugelslag – op appeltaart aanvallen; soms zelfs de euvele moed hebben kruimels uit je hand te pikken. Hij vindt het bedelaars die meer last dan gemak geven; luxedieren die weten wat de menukaart biedt. Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 275”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 170

door Jet van Swieten

Soms heb je van die vluchtige ontmoetingen die onvergetelijk zijn. Bijvoorbeeld als een onbekende vreemdeling zich kwetsbaar maakt en er, als is het kort, een band ontstaat die bevestigt dat de wereld niet uit louter rotzakken bestaat en dat elk mens er op welke manier dan ook toe doet, wat hij ook zegt of hoe hij ook denkt. Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 170”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 274

door Jet van Swieten

In het bestaan blijven de vele facetten van intimiteit onder invloed van dat vermetele hersenletsel steevast achter slaapkamerdeuren verborgen. Het onderwerp ligt te gevoelig en wekt schaamte op wanneer af- of toegenomen lust de vrijplaats binnenstormt en de een met een ogenschijnlijke zelfzucht de ander in teleurstelling achterlaat. Hoe leeg en stil voelt het afgezonderd te zijn en verstoken van de warme aandacht die ooit was. Hij beleeft de ontremming, zij de teleurstelling. Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 274”

Van “Mocht het slecht gaan met uw gezondheid” naar “U staat in de weg”

door Jet van Swieten

“Mocht het slecht gaan met uw gezondheid, denkt u dan niet aan wat u niet meer kunt, maar denkt u dan aan alles wat u nog wel kunt. Dat is aanzienlijk minder werk.” Aldus sprak Herman Finkers in zijn oudejaarsconference (2015), die in het teken stond van kwetsbaarheid, zachtheid en schoonheid. Finkers sprak de woorden uit met een vileine ondertoon. Door die ondertoon realiseerde ik mij ineens hoe vaak wij deze boodschap te horen krijgen, meestal uitgesproken door iemand die geen idee heeft van hoe het is te leven met de onzichtbare beperkingen van niet-aangeboren hersenletsel. Meestal uitgesproken door iemand die gezond en fris op de benen staat en vindt dat iedereen de wereld aan kan, als hij maar wil en als hij maar een positieve inslag heeft. Soms worden die woorden zelfs aangevuld met: “Zie het als een kans!” Doorgaan met het lezen van “Van “Mocht het slecht gaan met uw gezondheid” naar “U staat in de weg””