Op alle artikelen van deze website rust copyright. Niets van deze pagina mag zonder mijn uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming worden gekopieerd en verspreid. Dat geldt voor de titel van de pagina en voor de inhoud van de gehele website. Wil je iets delen via social media, gebruik dan altijd een link naar deze pagina. Wil je iets citeren, dat mag alleen met bronvermelding en een link naar het artikel. Voor het overnemen van grote delen van een artikel of het gehele artikel geldt dat eerst uitdrukkelijk schriftelijke toestemming gevraagd moet worden.

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 200

Eigenlijk valt er niet zo heel veel te kiezen. Dat lucht op. Hoe kleiner het aantal mogelijkheden, hoe minder de teleurstelling; hoe meer je achter je keuze kunt staan. Alles wordt helder met meer rust en ruimte om je heen. Vreemd genoeg blijkt het dan ineens mogelijk zelfs een begeerlijk uitje te laten vallen, zonder meteen te vervallen in een klaagzang. Een bucket list is eigenlijk maar ballast. Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 200”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 273

door Jet van Swieten

Die dekselse zelfoverschatting maakt het hem lastig – en daarmee mij. Hij zet zijn zinnen op iets waarvan je tevoren ziet aankomen dat het vragen is om moeilijkheden. Waarvan je tevoren ziet aankomen dat het onhaalbaar is, ver boven zijn krachten ligt en hijzelf de reikwijdte niet overziet. Indringend, soms zelfs streng vertel ik hem dat wanneer hij doorzet wat hij in zijn kop heeft, hij niet gek moet opkijken als de consequenties bikkelhard kunnen zijn. Hij kent ze niet. Hij kent geen grens en stuift koppig over mij heen om zijn verlangen door te zetten. Soms is er geen redden meer aan. Nee, ik zie de beren op de weg – vindt hij. Zo raak ik beetje bij beetje verder van de kook bij zijn onstuitbare ogenblikken. Mijn zorgen zet hij weg als iets inferieurs. Mijn beslistheid is gespeeld als de angstige bezorgdheid mij aanvreet. Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 273”

Welke hulp te geven bij onzichtbare beperkingen – even een fiets op slot zetten

door Jet van Swieten

‘Hoe kan ik dan helpen?’, vroeg iemand uit onze omgeving eens in wanhoop, toen ik voorlegde dat het zien en begrijpen van de onzichtbare beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een stap is die maakt dat je een getroffene en zijn partner steunt bij het oppakken van het leven. De meewarige blikken toonden dat er meer voor nodig is om – zeker in een wat later stadium – uit te leggen hoe sterk het leven van een NAH’er en zijn gezin verandert. Mijn gesprekspartner had er geen idee van wat hij zou kunnen betekenen. Ik stuitte op weerstand en kreeg niet de kans om te tonen hoezeer steun soms niet meer hoeft in te houden dan simpelweg een fiets op slot zetten. Kortom, een kleine moeite met grote gevolgen, zoals het volgende voorbeeld aangeeft. Doorgaan met het lezen van “Welke hulp te geven bij onzichtbare beperkingen – even een fiets op slot zetten”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 272

door Jet van Swieten

Als de spanningen hoog oplopen en de vergezichten troebel worden, is er nog maar een uitweg – naar buiten. Zo’n rondje door het groen doet wonderen. De bagage blijft thuis. Er is alleen wat om ons heen is en dat is voldoende om de verte weer enigszins zichtbaar te krijgen. Hij en ik maken er bovendien dankbaar gebruik van omdat vooral dit ons samenbrengt, terwijl om ons heen zich een wereld ontvouwt die hij en ik weliswaar kennen maar zich telkens ietsje anders aan ons voordoet. Het licht, de lucht, de seizoenen, zelfs de richting van waaruit we de bekende punten benaderen, maken dat het telkens nieuw is. Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 272”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 271

door Jet van Swieten

Op de laatste dag van het jaar heeft zich voor de oliebollenkraam een rij gevormd. Het is bijna een traditie dat de mensen in de rij geduldig op hun beurt wachten, terwijl er onderling wat praatjes worden gewisseld over wat dan ook. Iedereen komt vanzelf een keer vooraan en iedereen kan straks de tas met oliebollen vullen – voor thuis. Ook ik begeef mij onder de mensen en neem deel aan de gesprekjes. Een vage bekende die van woning is gewisseld vertelt. Achter mij gaat het over de historie van de kraam. En wat verderop ontstaan dampen na een kleine knal doordat een onverlaat alvast iets van het gescoorde vuurwerk afsteekt. In de verte een sirene. Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 271”