Op alle artikelen van deze website rust copyright. Niets van deze pagina mag zonder mijn uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming worden gekopieerd en verspreid. Dat geldt voor de titel van de pagina en voor de inhoud van de gehele website. Wil je iets delen via social media, gebruik dan altijd een link naar deze pagina. Wil je iets citeren, dat mag alleen met bronvermelding en een link naar het artikel. Voor het overnemen van grote delen van een artikel of het gehele artikel geldt dat eerst uitdrukkelijk schriftelijke toestemming gevraagd moet worden.

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 271

door Jet van Swieten

Op de laatste dag van het jaar heeft zich voor de oliebollenkraam een rij gevormd. Het is bijna een traditie dat de mensen in de rij geduldig op hun beurt wachten, terwijl er onderling wat praatjes worden gewisseld over wat dan ook. Iedereen komt vanzelf een keer vooraan en iedereen kan straks de tas met oliebollen vullen – voor thuis. Ook ik begeef mij onder de mensen en neem deel aan de gesprekjes. Een vage bekende die van woning is gewisseld vertelt. Achter mij gaat het over de historie van de kraam. En wat verderop ontstaan dampen na een kleine knal doordat een onverlaat alvast iets van het gescoorde vuurwerk afsteekt. In de verte een sirene. Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 271”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 270

door Jet van Swieten

Er is een voor en er is een na. De datum zelf is een mijlpaal die de grens markeert van wat was en wat is. De terugweg naar wat was is afgesloten. Er is alleen vooruit. Hoe mooi is die positie voor ons beiden. Dapper stappen hij en ik door op de ingeslagen weg. De route brengt ons naar ongekende gebiedsdelen die slechts worden ontsloten voor hen die deze weg moeten bewandelen. Vrijwillig begint geen mens eraan.
Hij refereert aan de mijlpaal als het hem zo uitkomt. Dan wil hij iets beschrijven over zichzelf.
– Toen ik nog niet gek was… Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 270”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 269

door Jet van Swieten

Nu wordt techniek aangeroepen voor alle mogelijke zorgoplossingen, een hulpmiddel waardoor het een peulenschil moet zijn de herhalingsrecepten van mijn lief tegelijkertijd te laten arriveren met de mijne. Een fijne oplossing om van de overbelaste mantelzorger niet meer te vragen dan noodzakelijk is en de uitgewoonde NAH’er niet te overvragen. Wij tevreden, iedereen tevreden.
Omdat de waard in dit tijdsgewricht niemand meer vertrouwt, zijn plots drempels opgeworpen met formaliteiten en streng te handhaven regels. De burger siddert en beeft. Maakt het wat uit dat de regel ‘gij zult langer thuis blijven wonen met inzet van willekeurig wie’ haaks staat op die andere wetgeving die ‘willekeurig wie’ het extra moeilijk maakt? Ja, dat maakt uit. De wetgever mag erover nadenken. Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 269”

De economie van liefdewerk – mantelzorg is goud waard

door Jet van Swieten

Naar aanleiding van een reactie op mijn artikel Zelfredzaamheid als toverwoord, werd ik nieuwsgierig naar de economische waarde van mantelzorg. Wat is de bijdrage van onbetaalde zorg aan langdurig zieken aan de Nederlandse economie. Met andere woorden, wat houdt de samenleving – of de overheid – over aan het aantal verrichte uren mantelzorg. Kortom: hoe waardevol is het werk van mantelzorgers.

Doorgaan met het lezen van “De economie van liefdewerk – mantelzorg is goud waard”

Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 213

door Jet van Swieten

Bijna elke dag vraag ik het hem:
– Heb ik vandaag al gezegd dat ik je lief vind?
Of:
Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je houd?

Doorgaan met het lezen van “Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe – 213”